Reklamacije


Poštovani potrošači, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Akcijska Roba odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine.

 

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka lično u bilo kom od naših maloprodajnih objekata.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun.

Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

Dokumenti za štampu:
Reklamacioni list
Odustanak od ugovora